تماس با ما

آدرس : اصفهان ، شاهپور جدید ، منطقه صنعتی امیر کبیر ، انتهای مشیرالدوله شرقی - شرکت نصف جهان صنعت

تلفن : 33880022-031

تلفن : 33880033-031

فکس : 33877544-031

همراه : 09133116034 و 09133694954

info@nesfejahantrailer.ir :ایمیل